Основни суд у Бечеју је надлежан за подручје општина Бечеј и Нови Бечеј. Организован је тако да се седиште суда налази у Старом Бечеју а судска јединице у Новом Бечеју.

   - Седиште суда надлежно је за град Бечеј и истоимену општину.

   - Судска јединица у Новом Бечеју је надлежна за општину Нови Бечеј.

  У седишту суда налази се судска управа, кривично, грађанско, одељење судске праксе, служба за међународну правну помоћ, одсек рачуноводства и друге пратеће службе и писарнице.

  Судије распоређене у парничним, ванпарничним, оставинским и извршним поступцима суде и предузимају потребне судске радње на целом подручју суда.  

     Основни Суд у Бечеју 

     Главна 6, 21220 Бечеј

     Е-маил uprava@bc.os.sud.rs

     Веб: http://www.bc.os.sud.rs

     тел: 021 / 6911 - 750

     судска јединица Нови Бечеј

     тел: 023 / 772 - 475