НАРЕДБА ОД 08.05.2020. ГОДИНЕ

 

 

Основни суд у Бечеју

Основни суд у Бечеју је надлежан за подручје општина Бечеј и Нови Бечеј. Организован је тако да се седиште суда налази у Старом Бечеју а судска јединице у Новом Бечеју.

 - Седиште суда надлежно је за град Бечеј и истоимену општину.

 - Судска јединица у Новом Бечеју је надлежна за општину Нови Бечеј.

У седишту суда налази се судска управа, кривично, грађанско, одељење судске праксе, служба за међународну правну помоћ, одсек рачуноводства и друге пратеће службе и писарнице.

Судије распоређене у парничним, ванпарничним, оставинским и извршним поступцима суде и предузимају потребне судске радње на целом подручју суда - Основни суд у Бечеју.  

 

Copyrights© Osnovni sud u Bečeju - Основни суд у Бечеју - Óbecsei Alapfokú Bíróság

Ми подржавамо кампању Министарства правде против насиља у породици:

Iskljuci Nasilje kampanja

 

 

ОГЛАСНА ТАБЛА // OGLASNA TABLA // HIRDETŐTÁBLA

Refresh
Files in directory (./dokumenti/oglasi):